តម្លៃប្រេងសាំងនៅកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃ ០១ ដល់ ១៥ ខែក​ញ្ញា

0
177

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅតាមស្ថានីយ៍ ចាប់អនុវត្តពីថ្ងៃទី ០១ ដល់ថ្ងៃទី ១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១។

ប្រេងសាំងធម្មតា៖ ៣ ៩០០រៀលក្នុង១លីត្រ ចុះថ្លៃ ១០០រៀលបើធៀបជា​មួយថ្ងៃទី ១៦ ដល់​ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា។

ប្រេងម៉ាស៊ូត៖ ៣ ៥០០រៀល ចុះថ្លៃ ៥០រៀលបើធៀបជា​​មួយថ្ងៃទី ១៦ ដល់​ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា៕

ប្រភព : ខ្លីខ្លី

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here