ប្រមុខអូឡាំពិកកម្ពុជាផ្ញើសាររំលែកទុក្ខដល់អាតីតប្រធានអូឡាំពិកដែលទទួលមរណភាព ភ្នំពេញ៖ប្រកុខអូឡាំពិកកម្ពុជាគឺឯកឧត្តមថោង ខុនប្រេធានគណ់កម្មាធិុការអូឡាពិកអន្តរជាតិគឺលោកJacuesRoggeដែលទទួល មរណភាពក្នុ ងវ័យ៧៩ឆ្នាំ ។

0
375

លោកJacues Rogge ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិ(IOC)ក្នុងឆ្នាំ២០០១ដល់ឆ្នាំ២០១៣ ។ឯកឧត្តមថោង ខុនបានឮសម្ដែងនូវការសោកស្ដាយបំផុតចំពោះមរណភាពរបស់លោក ដែលជាបុគ្គលដ៏អស្ចារ្ួមួយរូបដែលបាសនតស៊ូដោយឥតលះបង់ដោយមិន
ក្នុងនាមគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកទាំងមូលគិតពីការនឿយហត់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរនូររបត់ថ្មីរបស់អូឡាំពិកអន្តរជាតិដើម្បីជម្រុញនូវចលនានូវចលនាអូឡាំពិកអូឡាំពិកទាំងមូល ។
ឯកឧត្តមថោង ខុនបានប្រការជាផ្លូវការថាបានប្រកាសកាន់ទុក្ខជាមួយគ្រួសារលោក Jacues Rogge ជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិដោយគោរពទង់គណ់កម្មាធិការអូឡាំពិកពាក់កណ្ដាលដងរយៈពេល៥ថ្ងៃនៅទីស្នាក់ការអូឡាំពិកអន្តរជាតិត្រឹនពាក់កណ្ដាលដងដើម្បីជាការកាន់ទុក្ខចំពោះការបាត់បង់ចំពោះមរណភាពរបស់លោក Jacues Rogge ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here