កុំសើចកុំយំ៖ អតីតរដ្ឋមន្រ្តីពត៌មានអាហ្វហ្គានីស្ថាន ចាប់ផ្តើមជីវិតថ្មីនៅអាឡឹម៉ង់ ដោយធាក់កង់ដឹកម្ហូបអាហារជូនភ្ញៀវ

0
376

លោកSayed Sadaatអតីតរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងពត៌មាននៃរដ្ឋាភិបាល អាហ្វហ្គា នីស្ថានចុងក្រោយ បានចាប់ផ្តើមជីវិតថ្មីនៅប្រទេសអាឡឹម៉ង់ ដោយចាប់អាជីពជាអ្នកធាក់កង់ដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហារជូនភ្ញៀវកំម្មង់។
លោកSayed Sadaatអាយុ49ឆ្នាំ មានសញ្ជាតិអង់គ្លេស-អាហ្វហ្គានីស្ថាន បានភៀសខ្លួនទៅរស់នៅប្រទេសអាឡឹម៉ង់កាលពីខែធ្នូឆ្នាំទៅ ក្រោយពីគាត់បានលាលែងពីតំណែងដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងពត៌មាននៃរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គា នីស្ថាននៅឆ្នាំ2018។
លោកនិយាយថា«អ្នកផង អាចសើចឬយំចំពោះរូបខ្ញុំ តែខ្ញុំតែងយល់ថា ការងារទាំងអស់គឺសុទ្ធជាមុខរបរ»៕

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here