ជនជាតិជប៉ុនពីរនាក់បានស្លាប់ បន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងម៉ូដេណា

0
203

ក្រសួងសុខាភិបាលជប៉ុនបានថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថា មានបុរសជនជាតិជប៉ុនចំនួន២នាក់អាយុប្រមាណ៣០ឆ្នាំដូចគ្នា បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងModernaរបស់អាមេរិច។
ក្រសួងជប៉ុនបានបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងModernaដែលបុរសទាំងពីរនាក់ចាក់គឺជាវ៉ាក់សាំងមួយក្នុងចំណោមវ៉ាក់សាំង៣ឡូត ដែលរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននិងក្រុមហ៊ុនModerna ព្រមព្រៀងគ្នានឹងផ្អាកប្រើវាសិនព្រោះគេបានរកឃើញមានកករនៅបាតដបនៃវ៉ាក់សាំងទាំងនោះ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here