រាជធានីខេត្ត៤ ដែលមាន ករណី ឆ្លងកូវីដ Delta ច្រើន ជាងគេ

0
46

ក្រសួង សុខាភិបាល បាន ឱ្យដឹងថា គិតចាប់ពីថ្ងៃទី៣១ មីនា ដល់ថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១ រាជធានីខេត្តចំនួន៤ ដែលមាន ករណីឆ្លងកូវីដ១៩ ប្រភេទ Delta រួមមាន ភ្នំពេញ ៤៥០នាក់, បន្ទាយមានជ័យ ២៨៦នាក់, ឧត្តរមានជ័យ ២០៧នាក់ និងសៀមរាប ១៧៨នាក់។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here