កម្ពុជា សម្រេចការ ចាក់វ៉ាក់សាំងបាន ១០លាននាក់ហើយ

0
238

គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១ កម្ពុជា បានសម្រេចការចាក់វ៉ាក់សាំង កូវីដ១៩ ដល់មនុស្សចំនួន ១០ ០៧១ ៤៦១នាក់។ ក្នុងនោះ ចាក់ ២ដូស មានចំនួនជាង ៨លាននាក់ និង ចាក់ Johnson & Johnson ជាង ៧៩ម៉ឺននាក់។

សូមមើលតារាងខាងក្រោម៖

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here