ស្នេហ៍លុះអវសាន !

0
222

ផ្នូរចំណាស់ជាង ១ ៥០០ ឆ្នាំមួយនៅភាគខាងជើងប្រទេសចិន បានបង្ហាញពីគូស្រករមួយគូដែលអោបគ្នាស្លាប់ ។ គេបានប៉ាន់ថា នារីប្រហែលជាសម្លាប់ខ្លួនតាមបុរសនេះដើម្បីបានកប់នៅក្នុងផ្នូរជាមួយគ្នា ។ នៅប្រទេសចិន ផ្នូរដែលមានកប់សាកសពជាគូមានច្រើន តែនេះជាលើកទី ១ ដែលឃើញមានសាកសពអោបគ្នានៅក្នុងផ្នូរតែមួយ ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here