កម្ពុជាបានទទួលលិខិតអញ្ជើញសម្រាប់ការប្រកួតកីឡាអាស៊ីនៅ Hangzhou ឆ្នាំ២០២២

0
177

ភ្នំពេញ៖ឯកឧត្តមវ៉ាត់ ចំរើនអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាបានទទួលលិខិតអញ្ជើញជាផ្លូវការពីគណៈ
កម្មការរៀបចំការប្រកួតកីឡាអាស៊ីលើកទី១៩ឆ្នាំ២០២២នៅទៅក្រុង Hangzhou ប្រទេសចិនហើយ ។
ជាមួយនឹងការទទួលបានភ្លាមៗនូវលិខិតអញ្ជើញនេះឯកឧត្តមបានប្រកាសភ្លាមៗពីការចូលើរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាប្រ
ចាំទ្វីបអាស៊ីដែលធ្វើរៀងរាល់៤ឆ្នាំម្ដងនេះដែរ។ឯកឧត្តមក៏បានប្រកាសពីការត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការបញ្ជូនកីឡាករកីឡាការិនីដើម្បីចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតដ៏ធំប្រចាំទ្វីបអាស៊ីនេះទៀតផង ។
ឯកឧត្តមប្រកាសចុងក្រោយថា<ជួបគ្នានៅHangzhouការប្រកួតកីឡាអាស៊ីឆ្នាំ២០២២> ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here