វ៉ាក់សាំងឥណ្ឌា៖ZyCoV-D ជាវ៉ាក់សាំងដំបូងលើលោក ផលិតពីផ្លាស្មិច​DNA

0
187

ទីភ្នាក់ងារពត៌មានបរទេសបានផ្សាយពីក្រុងញូវដេលី ប្រទេសឥណ្ឌានៅថ្ងៃទី២៣សីហានេះថាក្រសួងសុខាភិបាលឥណ្ឌា កាលពីថ្ងៃទើបបានអនុម័ តទទួលស្គាល់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឹកូវីដថ្មីផលិតនៅឥណ្ឌាគឺវ៉ាក់សាំងZyCoV-D ជាប្រភេទវ៉ាក់សាំងផលិតចេញពីផ្លាស្មិច​DNA(Plasmid DNA) ដំបូងគេលើលោក។
ក្រសួងសុខាភិបាលឥណ្ឌាអះអាងថាវោះាក់សាំងថ្មីនេះល្អសម្រាប់ចាក់ក្មេងអាយុចាប់ពី១២ឆ្នាំឡើង ជាប្រភេទវ៉ាក់សាំងចាក់៣ម្ជុល គម្លាតថ្ងៃចាក់ 28ថ្ងៃ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here