ចិនបើកកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមបង្គារនិងក្តាមខាតឡុងចុង ប្រកាស លក់សម្ភារនិងម៉ាស៊ីន រាប់រយ គ្រឿង

0
539

ខេត្ត កំពត ៖ ម្ចាស់ កសិដ្ឋាន ជនជាតិ ចិន បាន ដាក់ ទុន ចិញ្ចឹម បង្គា រ និង ក្ដាម នៅ ចំណុច ជាប់ ព្រំដែន វៀតណាម ស្ថិត នៅ ភូមិ កោះ ចម្ការ ឃុំ បឹង សាលា ខាងត្បូង ស្រុក កំពង់ត្រាច ខេត្តកំពត ប៉ុន្តែកសិដ្ឋាន ចិញ្ចឹម បង្គារ និង ក្ដាម មួយ នេះ ត្រូវ បាន ខាតបង់ លុយរាប់ ម៉ឺន ដុល្លារឯណោះ រហូត ដល់ ម្ចាស់ កសិដ្ឋាន ប្រកាស លក់ ម៉ា ស៊ីន រាប់រយ គ្រឿង សម្រាប់ បូមទឹក ដាក់ ស្រែ បង្គារ និង លក់ សម្ភា រ ជា ច្រើន
ទៀត ។លោក ឌឹ ម សាយ ភេទ ប្រុស អាយុ ៥៩ឆាំ្ន នៅ ភូមិ កោះ ចំការ និង ជា អ្នកបំរើ ការងារ នៅ កសិដ្ឋាន បាន និយាយ ប្រាប់ អោយ ដឹង កាលពី ព្រឹក ថ្ងៃ ទី២២ សីហា ថា កសិដ្ឋាន ចិញ្ចឹម ចិ ញ្ជឹ ម បង្គា រ និង ក្ដាម នេះ ជា របស់ ចិន បាន ជួល ដី លោក តាំង លី ដែល មាន ផ្ទៃដី សម្រាប់ ចិញ្ចឹម បង្គា រចំនួន ១៩៥ហិ កតា នៅ ជាប់ ព្រំដែន វៀតណាម ។លោក ឌឹ ម សាយ ជា អ្នក ស្និទ្ធនិង ការងារ ចិញ្ចឹម បង្គារ និយាយ ថា ចាប់ផ្ដើម បើក កសិដ្ឋាន ចិញ្ចឹម បង្គារ ក្ដាម នៅ ចុង ឆាំ្ន 2018 និង មាន ជនជាតិ ចិន ជា ច្រើន នាក់ និង កម្មករ ជា ខ្មែរ ។ លោក ឌឹ ម សាយ និយាយ ថា ការ ចិញ្ចឹម បង្គា របាន ប្រមូល ផល ប្រហែល១ឆាំ្ន តែ ប៉ុណ្ណោះ ស្របពេល មាន ជំងឺ កូ វី ដ 19 ផង ជនជាតិ ចិន ក៏បាន រំសាយ កម្មក ខ្មែរ អស់ ។ ស្រែ បង្គារក៏ មិន បាន បូមទឹក បញ្ជូន និង ជនជាតិ ចិន ក៏បាន ចាក់ចេញ អស់ គ្រប់គ្រង លែង បាន នៅ តែ ជនជាតិ ចិន ម្នាក់ គត់ ថែ មើល ស្រែ បង្គារ ។ ស្រាប់តែ នៅ ឆាំ្ន 2021 នេះ ម្ចាស់ អ្នក ចិញ្ចឹម បង្គា រដែល មាន ជនជាតិ ចិន តែ ម្នាក់ឯង បាន ប្រកាស លក់ ម៉ាស៊ីន បូមទឹក ដាក់ ស្រែ បង្គា រជាង១០០គ្រឿង ។លោក និយាយ ថា ខ្លួន អាណិត ជនជាតិ ចិន ណាស់ យក លុយ 50 ទៅ 60 ម៉ឺន ដុ ល្លារ មក ចោល នៅ ទី នេះ ដោយ ឡុងចុង អស់ រហូត ដល់ លក់ ម៉ា ស៊ីន និង ផ្ទះ សម្រាប់ ស្នាក់ នៅ ក៏លក់ និង ដឹក ជញ្ជូន តាម ទូក បណ្ដើរ សម្ភា រខ្លះ ក៏បាន លក់ និងសម្ភា រខ្លះ មិន ទាន់ ត្រូវ
ថ្លៃ ។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here