កូវីដ១៩៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ៤១០ នាក់ ជាសះស្បើយ ៥៣៧ នាក់ និងស្លាប់ ១៦ នាក់

0
260

ភ្នំពេញៈ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃនេះ បានប្រកាសជូនព័ត៌មានថា បានរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ចំនួន ៤១០ នាក់ទៀត , ជាសះស្បើយ ៥៣៧ នាក់ និងស្លាប់ថ្មី ១៦ នាក់ ។ ក្នុងនេះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ២៧៨ នាក់ , ករណីនាំចូលថ្មី ពីក្រៅប្រទេស ចំនួន ១៣២ នាក់។
គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា នេះ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លង សរុប ៨៩.៦៤១ នាក់, អ្នកជាសះស្បើយ ៨៥.៦១៨ នាក់ និងអ្នកស្លាប់ ១.៨០៨ នាក់។ ករណីនាំចូល ពីក្រៅប្រទេស សរុប ១៤.៣០១ នាក់ ។
សូមអានសេចក្តីជូនព័ត៌មាន៖

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here