នៅប្រទេសអ៊ូប៊ែរគីស្ថានគ្រាន់តែដើរក៏បានលុយដែរ..ដើម្បីលើកកំពស់សុខភាព

0
184

នៅប្រទេសអ៊ូប៊ែរគីស្ថាន ទើបអនុម័តច្បាប់ថ្មីសម្រេចផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់ដល់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើង ដើរក្នុងមួយថ្ងៃបាន10,000​ជំហានក្នុង១ថ្ងៃនឹងទទួលបានប្រាក់0.3ដុល្លារ។
ក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលអ៊ូប៊ែរគីស្ថានបានបង្កើតonline platformដើម្បីអោយប្រជាជនចុះឈ្មោះបង្កើតApp«ហោប៉ៅ អេឡិចត្រូនិច» ចាំទទួលប្រាក់រង្វាន់​0.3ដុល្លារ សម្រាប់នរណាដើរបាន10,000​ជំហានក្នុង១ថ្ងៃ។
ក្រសួងយុត្តិធម៌អ៊ូប៊ែរគីស្ថាន និយាយថាច្បាប់នេះមានគោលបំណងលើកកំពស់សុខភាពពលរដ្ឋទូលំទូលាយ ជម្រុញការលេងកីឡា ដូចជាដើរ ជិះកង់ ទាត់បាល់ វាយសី និងលេងបាល់ទះ ជាដើម៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here