តម្លៃដែលត្រូវបង់ខាតក្នុងសង្គ្រាម២០ឆ្នាំនៅប្រទេសអាហ្វហ្កានីស្ថាន

0
382

សហរដ្ឋអាមេរិកចំណាយ ២ ២៦១ ០០០ ០០០ ០០០ ដុល្លារក្នុងរយៈពេលសង្គ្រាម ២០ ឆ្នាំនៅអាហ្វហ្កានីស្ថាន ប្រើទាហាន ៨០ ម៉ឺននាក់ ស្លាប់អស់ ២ ៣៥២ នាក់ របួសជាង ២ ម៉ឺននាក់ រួមទាំងអ្នកកាសែតស្លាប់ ៧៥ នាក់ បង្កជាអ្នកភៀសខ្លួន ២,៥ លាននាក់ កុមារ ៣,៧ លាននាក់ ។ក្នុងនេះ ៦៩% ជាស្ត្រី មិនបានចូលរៀន ហើយក្នុងចំណោមប្រទេស ១៨៩ លើសកលលោកប្រទេសអាហ្វហ្កានីស្ថានស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី ១៦៩៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here