ពិភពលោកចាក់វ៉ាក់សាំងរួច ជាង1,160 លានដូសហើយ

0
137

វេបសាយBloombergផ្សាយម្សឹលមិញថាយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងទូទាំងពិភពលោកដ៏ធំបំផុតយជាប្រវត្តិសាស្រ្តមនុស្សលោក ចុងក្រោយនេះតួលេខមនុស្សបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឹកូវីដរួចមានចំនួន​1,160 លានដូសនៅក្នុង១៧៤ប្រទេស ត្រូវជាប្រមាណ7.6%នៃចំនួនប្រជាជន ដោយចាក់បានជាមធ្យម21.1លានដូស។

ប្រជាជនចិនចាក់រួចច្រើនជាងគេ 270លានដូស អាមេរិច245លានដូស ឥណ្ឌា156លានដូស សហគមន៍អឹរ៉ុប150លានដូស អង់គ្លេស49លានដូស ចំណែកស្រុកយើងក៏ចាក់បាន1.92លានដូសដែរ.ក្នុងខណៈថៃចាក់រួច1.48លានដូស វៀតណាម0.51លានដូស និងឡាវតែ0.18លានដូសទេ(Global Vaccination Campaign)៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here