ពីនេះ ពីនោះ :ប្រផ្នូលនៃសម្រែកតុកកែនៅប្រទេសស្រីលង្កា

0
892

នៅក្នុងប្រទេសស្រុីលង្កា តឹកកែត្រូវបានចាត់ទុកជាអារក្សអ្នកតា ដែលជួយអោយយោបល់លើការសម្រេចចិត្តសំខាន់ៗនៅក្នុងផ្ទះ ។ នៅពេលគេសម្រេចរឿងសំខានអីមួយ បើតឹកកែបូលឮខ្លាំងគឺការសម្រេចនោះមិនល្អទេ កាន់តែខ្លាំងកាលណាកាន់តែមិនល្អពេលនោះ ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here