ថ្នាំលេបដើម្បីព្យាបាលជំងឺកូវីដ១៩នឹងត្រូវនាំទៅប្រទេសឥណ្ឌាឆាប់ៗនេះ

0
189

វេជ្ជបណ្ឌិតថៃ បាននិយាយថា ថ្នាំគ្រាប់Molnupiravirជា ថ្នាំលេបរបស់ប្រទេសអាឡឹម៉ង់់ កំពុងធ្វើពិសោធន៍ក្នុងតំណាក់កាលទីពីរ ថាវាជាថ្នាំព្យាបាលជំងឹកូវីដផង និងជាថ្នាំលេបទៅធ្វើអោយអ្នកជំងឹ មិនចម្លងវីរុសទៅអ្នកដទៃបានឡើយ ក្រោយលេបថ្នាំ តែក្នុងរយះពេល២៤ម៉ោង។
គេត្រៀមនាំយកថ្នាំនេះទៅអោយឥណ្ឌាប្រើដើម្បីសង្ឃឹមថានឹងអាចផ្លាស់ប្តូរនិងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតដ៏សាហាវនៅឥណ្ឌា នាខណ:នេះបាន៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here