ស្រាយ​ចម្ងល់! អ្នកឆ្លងកូវីដ Delta ព្យាបាល​នៅផ្ទះបានអត់?

0
347

ក្រសួង​សុខាភិបាល​បានបញ្ជាក់​ថា អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ប្រភេទ Delta (ដែល​បាន​បញ្ជាក់​ដោយមន្ទីរពិសោធន៍ ឬស្ថិតក្នុងករណីសង្ស័យ) ទាំង​ចំពោះ​ករណី​នាំចូល​ពី​ក្រៅប្រទេស​ និង​ករណី​ក្នុង​សហគមន៍ ពុំត្រូវបាន​អនុញ្ញាតឱ្យ​ធ្វើការព្យាបាល​នៅផ្ទះទេ ដោយ​តម្រូវ​ឱ្យទៅ​ទទួល​ការព្យាបាល​នៅមណ្ឌល​ព្យាបាល​ជំងឺកូវីដ១៩ ឬមន្ទីរពេទ្យព្យាបាល​ជំងឺកូវីដ១៩ ដែលបានកំណត់ អាស្រ័យ​ទៅតាមកត្តាសុខភាព​ជាក់ស្តែង​របស់​អ្នកជំងឺ។

សូមអានបន្ថែមខាងក្រោម៖

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here