ប្រទេសថៃរាយការណ៍ពីកំណត់ត្រាប្រចាំថ្ងៃនៃការស្លាប់ដោយជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន ២៣៥ នាក់

0
224

ប្រទេសថៃបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃអង្គារនូវកំណត់ត្រាប្រចាំថ្ងៃថ្មីនៃការស្លាប់ដោយសារមេរោគឆ្លងចំនួន ២៣៥ នាក់ដែលធ្វើឱ្យចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបនៅក្នុងប្រទេសនេះកើនឡើងរហូតដល់ទៅចំនួន ៦,៥៨៨ នាក់។

ប្រទេសនេះក៏បានរាយការណ៍ពីការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន ១៩,៨៤៣ ករណីដែលនាំឱ្យមានករណីសរុបដល់ទៅចំនួន ៧៩៥,៩៥១ ករណី៕ Reuters

FILE PHOTO: People receive the Sinovac COVID-19 vaccine as the Thai resort island of Phuket rushes to vaccinate its population amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, and ahead of a July 1 ending of strict quarantine for overseas visitors, to bring back tourism revenue in Phuket, Thailand, April 2, 2021. REUTERS/Jorge Silva/File Photo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here