កូវីដ Delta ឆ្លងចូល ដល់ភ្នំពេញ និងខេត្តកំពង់ចាម

0
216

ក្រសួង សុខាភិបាល បានប្រកាសពីការរកឃើញ ករណីវីរុសកូវីដ១៩ Delta ដែលកើតឡើងលើពលករមកពីប្រទេសថៃ និងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកំពង់ចាម។

សូមអានលម្អិតខាងក្រោម៖

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here