ក្រសួង​បន្ទាន់ កម្ពុជារកឃើញមេរោគ​បំប្លែង​ថ្មី​​លើ​ជនជាតិ​កម្ពុជា ៣៩ នាក់ទៀត

0
315

ក្រសួងសុខាភិបាល​បាន​រាយការណ៍​រកឃើញករណី​មេរោគ​បំប្លែងថ្មីប្រភេទ​ដែលតា អ្នក​លើអ្នក​ដំណើរនិង​ពលរដ្ឋខ្មែរ ៣៩ នាក់​ទៀត នៅថ្ងៃ ២២ និង ២៥ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០២១។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here