កូវីដ១៩៖រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៧៧៨ នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ ៦៨៦ នាក់ និងស្លាប់២២នាក់

0
197

ភ្នំពេញៈក្រសួងសុខាភិបាលបានជូនព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះថា គ្រូពេទ្យបានរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៧៨នាក់ទៀត ,ជាសះស្បើយ ៦៨៦នាក់ និងស្លាប់ ២២នាក់។ក្នុងនេះករណីឆ្លងសហគមន៍៣០៣នាក់និងអ្នកដំណើរពីបរទេស៤៧៥​នាក់​។
គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុប៧៣.៧០១ នាក់,អ្នកជាសះស្បើយ៦៥.៩៥០នាក់និងអ្នកស្លាប់ ១.៣០៥ នាក់។
សូមអានសេចក្តីជូនព័ត៌មាន៖

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here