ពុទ្ធោ!!ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយកូវីដនៅឥណ្ឌា មានប្រហែល១០ដងនៃតួលេខផ្លូវការ

0
406

លទ្ធផលនៃការចុះអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវដោយវិទ្យាស្ថានThe Center for Global Development (អាមេរិច)បានរកឃើញថា«ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយ សារជំងឹកូវីដនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា អាចមានរហូតដល់ទៅជាង៤លាននាក់ឯណោះ ច្រើនជាងតួលេខស្លាប់ដែលប្រកាសដោយរដ្ឋាភិបាលប្រមាណ១០ដង។
តួលេខអ្នកស្លាប់ ប្រកាសជាផ្លូវការដោយឥណ្ឌាគិតត្រឹមថ្ងៃ២០កក្កដាមានចំនួន 414,482(ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣បន្ទាប់ពីអាមេរិចនិងប្រេសុីល) តែឥឡូវក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវអាមេរិចរកឃើញថាមានស្លាប់ប្រមាណ3.4-4.7លាននាក់។

ប្រសិនបើអ្នកស្លាប់ដោយកូវីដនៅឥណ្ឌា មានចំនួនដូចរកឃើញមែន នោះ នេះគឹជាមហាសោកនាដកម្មដ៏អាក្រក់បំផុតនៃមនុស្សលោក ក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here