ថាមែន !! ក្រោយសម្តេចប្រតិកម្មរឿងប្រដាល់ , មន្ត្រីកីឡា២រូប ត្រូវបានសហព័ន្ធ​ប្រដាល់​គុន​ខ្មែរ​​ ពិន័យ​ផ្អាក​ការងារ…​

0
334

ភ្នំពេញ៖ លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក តែម ម៉ឺនប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរបានប្រើ​​​​ម៌​​ក្ដៅ​​ភ្លាមដោយចេញលិខិតច្បាប់ដូចគ្នាក្នុងពេលតែមួយ ដោយបានផ្អាកការងារសមាជិកគណៈកម្មការសហព័ន្ធកីឡាគុនខ្មែរ និងស្នងការប្រកួតចំនួនរូបរយៈពេលប្ដាហ៍ដែលមានកំហុសឆ្គងក្នុងការផ្ដល់យោបល់លើការកាត់ក្ដីលើការប្រកួតរវាងកីឡាករម៉ឺន មេឃានិងកីឡាករឃឹម បូរ៉ា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមប្រភពព័ត៌មាន បានឲ្យដឹងថា សហព័ន្ធបានសម្រេកផ្អាកការងារលោកមាស សុគ្រីដែលជាស្នងការប្រកួតនៅសង្វៀនស៊ីអិនស៊ី​ ​រយៈពេលប្ដាហ៍ដោយបានចោទ​​ប្រកាន់ថា​​លោកមានកំហុសឆ្គងក្នុងការផ្ដល់យោបល់លើការកាត់ក្ដីរវាងកីឡាករម៉ឺន មេឃានិងកីឡាករឃឹម បូរ៉ាមិនត្រឹមត្រូវតាមបទបញ្ជាបច្ចេកទេសនៃការប្រកួតរបស់សហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណែកឯ លោករាម កុសលជាអាជ្ញាកណ្ដាលកាត់ក្ដីកីឡាករម៉ឺន មេឃានិងកីឡាករឃឹម បូរ៉ាក៏ត្រូវបាន​​ដាក់​​ណ្ឌ​​ម្មរយៈពេលប្ដាហ៍ដោយគេបានចោទថា មានកំហុសឆ្គង ធ្វេសប្រហែសនិងយឺត​​យ៉ាវ​​ក្នុងការ​​ព្រមា​​ដល់កីឡាករម៉ឺន មេឃាជាលើកដំបូងដែលប្រកួតខុ​​ច្ចេទេ នៃការប្រកួតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ កាលពីថ្ងៃទី១០កក្កដាឆ្នាំ២០២១នៅសង្វៀនស៊ីអិនស៊ី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកកីឡាករម៉ឺន មេឃាក៏ត្រូវបានសហព័ន្ធធ្វើការព្រមានជាលើកទី ដោយចោទ​​ប្រកាន់ថាការប្រកួតកាលពីថ្ងៃទី១០ជាមួយកីឡាករឃឹម បូរ៉ាធ្វើឱ្យមានកំហុសឆ្គងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ង មិនគោរពតាមបទបញ្ជាបច្ចេកទេសនៃការប្រកួតដោយគេបានចាប់​​បោ​​កីឡាករឃឹម បូរ៉ារហូតដល់ថ្នាក់​​ន្លប់​​នៅត្រឹមទឹកទី៣។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រំលឹកដែរថាការប្រកួតរវាងឃីមបូរ៉ានិងម៉ឺនមេឃាកាលពីថ្ងៃទី១០ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២១នៅសង្វៀន​ CNC​ ដែលជាការប្រកួតផ្ដាច់ព្រ័ត្រខ្សែក្រវាត់គោជល់ទម្ងន់៦០គីឡូក្រាមនោះគឺមានការរិះគន់ជាខ្លាំងពីសំណាក់សម្ដេចតេជោនិងអ្នកទស្សនាគុនខ្មែរ។យ៉ាងណារឿងនេះបានបញ្ចប់ទៅហើយក្រោយសម្ដេចតេជោស្រែកជាហេតុធ្វើឲ្យសហព័ន្ធប្រកាសផ្ដល់ជ័យជម្នះជូនទៅឃីមបូរ៉ាទទួលបានខ្សែក្រវាត់អមដោយទឹកប្រាក់២០លានរៀលដោយគ្មានការប្រកួតអ្វីទៀតទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here