គ្រូពេទ្យធំរបស់អាមេរិចអះអាងថា«វាមិនចាំបាច់ឡើយ ការចាក់វ៉ាក់សាំងម្ជុលទី៣»

0
142

លោកវេជ្ជបណ្ឌិតAnthony Fauciនាយកវិទ្យាស្ថានជាតិនៃជំងឹឆ្លងនិងជំងឹ អាឡែរសុីរបស់អាមេរិក បានអះអាងថា«ផ្អែកលើ ទិន្នន័យវិទ្យាសាស្រ្តដែលមាននា ខណៈនេះ មិនគាំទ្រអោយមាននូវភាពចាំបាច់ ក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងម្ជុលទីបី ឬ ចាក់វ៉ាក់សាំងបន្ថែម(booster)ឡើយ។ លោកមានប្រសាសន៍ថាមានប្រទេសជាច្រើនដែលកំពុងពិភាក្សាជម្រុញអោយមានការចាក់វ៉ាក់សាំងម្ជុលទីបី ឬ ចាក់វ៉ាក់សាំង(booster) គួរតែ«ធ្វើចិត្តអោយត្រជាក់សិន»៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here