ពេទ្យរុស្សីអោយតមដំណេកបីថ្ងៃ ក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំង

0
197

ថ្ងៃមុន មន្រ្តីសុខាភិបាលរុស្សីបានហាមប្រជាជនរុស្សី ត្រូវតមផឹកស្រាវូតកា មួយសប្តាហ៍មុននិងក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំង។
ថ្ងៃនេះវេជ្ជបណ្ឌិតរុស្សីបានចេញមកហាមប្រជាជនរុស្សី សូមមេត្តាតមរួមតំណេករយះពេល៣ថ្ងៃ ក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំងរួច។

នេះជាការហាមរបស់ពេទ្យ។ត្រង់យើងអនុវត្តតាមឬមិន ស្រេចតែយើងទេ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here