តាមពិតចឹងសោះ ! មូលហេតុដែលប្រពន្ធលោក សុវណ្ណរិទ្ធី យក​​កាំ​​បិ​​ត​​កា​​ប់​​រថយន្តភាំងៗឡើងខ្ទេច ដោយសារតែ ….

0
552

កាលពីយប់មិញនោះ ឃើញថាជម្លោះផ្អើលបណ្តាញសង្គមហ៊្វេសបុក។ ជាក់ស្តែងមិនអោយសង្ស័យ ជុំវិញជម្លោះយប់មិញ មូលហេតុប្រហែលជាមកពីស្បែកជើងមួយគូក្នុងឡាន ឈានរហូតដល់ថ្នាក់យក​​កាំ​​បិ​​ត កា ប់​​ភាំងៗឡើងខ្ទេចឡានផងដែរ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកមិនអោយសង្ស័យយូរ ស្រាប់តែលោក សុវណ្ណរិទ្ធី ព្រមទម្លាយមូលហេតុពិតទាក់ទងនឹងស្បែកជើងថាជារបស់ប្អូនស្រីរបស់លោក ហើយក៏ទម្លាយមូលហេតុខ្ទេចជុំវិញរឿងនេះ៕
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តោះកុំអោយខាត ពេលយូរ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់នោះ សូមទស្សនាវិដេអូខាងក្រោមនេះ៖

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here