លិខឹតមួយសន្លឹករបស់កំពូលអ្នកប្រាជ្ញរូបវិទ្យាលោកអាញស្តាញដាក់ដេញថ្លៃបាន១,១លានដុល្លារអាមេរិក

0
659

ក្រដាសមួយសន្លឹកនេះ ដែលមានចុះថ្ងៃ ២៦ តុលា ១៩៤៦ គឺជាលិខិតដែលលោកអាញស្តាញ (Einstein) សរសេរផ្ញើទៅមិត្តរបស់លោក ហើយដែលលោកអាញស្តាញបានសរសេររូបមន្ត E=mc2 ដ៏ល្បីល្បាញរបស់លោក ទើបត្រូវគេដេញថ្លៃយកបានក្នុងតម្លៃ ជាង ១,១ លានដុល្លារនៅក្នុងការដេញថ្លៃមួយកាលពីថ្ងៃទី ២១ ឧសភា ២០២១ នេះ នៅក្នុងក្រុង Boston សហរដ្ឋ អាមេរិក ។ បច្ចុប្បន្ននេះ មានឯកសារតែ ៣ ទេ ដែលមានរូបមន្តនេះសរសេរដោយដៃផ្ទាល់របស់លោក អាញស្តាញ ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here