រឿងមួយចំនួនក្នុងពិភពលោកដែលលោកអ្នកត្រូវដឹង!

0
328

– នៅលើពិភពលោកយើងនេះ មានសត្វស្លាប​៩​ ៧០០​ ប្រភេទ ដែលមានចំនួនប្រហែល ​៥០​ ០០០​ លានក្បាល ពោលគឺលើសមនុស្សលោក ៦​ ដង (PNAS)
– នៅទូទាំងពិភពលោក មានផ្ទៃ ១៧%​ ដែលត្រូវចាត់ជា​លំហធម្មជាតិដែលត្រូវការពារ​ ពោលគឺស្របតាមគោលដៅដែលសហគមន៍អន្តរជាតិបានលើកឡើង នៅឆ្នាំ​ ២០១០ ( UICN/PNUE)
– ប្រជាជនបារាំង​ ២,២%​​​ ​មិនទទួលសាច់សោះ និង ២៤% មិនទទួលទានសាច់ច្រើនថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យ​​ ( Flexitarien )៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here