ក្រោយផ្ទុះ​រឿងតោ​​យំ​នឹ​​កម្ចា​​ស់ ស្រា​ប់តែលោ​ក​ជំទាវ ហ៊ុន ស៊ីណាត ចោ​​​ទសួ​រទៅអា​ជ្ញា​ធរថា…

0
567

ប្រិយមិត្តជ្រាបច្បាស់រួចហើយថា កាលពីថ្មីៗនេះពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើជាខ្លំាង ក្រោយល្បីជនជាតិចិន ចិញ្ចឹមតោនោះ ចុងក្រោយតោត្រូវបាន បញ្ចូ នទៅភ្នំតាម៉ៅ ក្រោយមកម្ចាស់ក៌ទៅលេងតោនឹម្ចាស់ខ្លំា យំ ធ្វើអោយមហាជនរំ​​ជួ​​ចិត្តក្រលេកទៅមើល ហ្វេសប៊ុកលោកជំទាវ ហ៊ុន ស៊ីណាត គាត់បាន ខំមិនជាច្រើនថា ,,ហេតុអីបានគេយករបស់គាត់,បើសត្វនេះគាត់ចិញ្ចឹមយូរម៉េចបានគេយកវាធ្លាប់រស់នៅជាមួយវានឹករលឹកមិនស៊ីវាមិនងាប់ទេអី។,

,Sela Kcc ចាសក្មួយអេីយមិនដឹងថាក្រសួងណាគេយកទៅហ្នឹងហេីយវារស់នៅជាមួយម្ចាស់យូរវាដេកក្នុងផ្ទះដល់យកទៅកណ្ដាល់ព្រៃអញ្ចឹងម្ចាស់វាក៏អារម្មណ៍មិនធម្មតាដែរគាត់ធ្លាប់រស់នៅជាមួយដល់គេមកបំបែក៏ក្ដុ​​ ក្ដួ​​ក្នុងចិត្តណាស់អ្នកធ្លាប់បែកពីសត្វដែលខ្លួនធ្លាប់ចិញ្ចឹមនោះទេីបដឹង៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here