ប្រវត្តិនៃទីក្រុងក្រោមទឹកមួយនៅប្រទេសចិន

0
393

ទីក្រុង Shicheng ជាទីក្រុងក្នុងទឹកនៅខេត្ត Zhejiang ប្រទេសចិន ។ ទីក្រុងនេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងក្នុងសម័យរាជវង្សម៉េង និង ឈិញ កាលពីជាង ១៣០០ ឆ្នាំមុន ។ នៅឆ្នាំ ១៩៥៩ គេបានសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដល់ទីក្រុងសៀងហៃ និង ខេត្តហាងចូវ ។ ទំនប់ផ្ទុកទឹកដែលគេកសាងឡើងបានក្លាយជាបឹង ឈានតាវ ហើយលេបបាត់ទីក្រុងនេះរហូតដល់បច្ចុប្បន្ន ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here