សិចនឹងដួលរលំ ព្រោះអាវុធមិនព្រមងើបរឹង

0
245

សុខភាព៖ ជម្ងឺស្លាប់អារម្មណ៍ភេទឬគេហៅថា បាត់បង់សមត្ថភាពផ្លូវភេទ គឺសំដៅដល់បុរសដែលមិនអាចធ្វើឲ្យអវៈយវៈភេទងើបរឹងបានពេញលេញឬរឹងគ្រប់គ្រាន់ល្មមអាចរួមភេទបាន។

ប្រសិនបើអវៈយវៈភេទងើបរឹងបានលុះពេលកំពុងប្រកបកាមកិច្ចបែរជាទន់ខ្លួនទៅវិញនោះនោះគឺបណ្តាលមកពីងារម្មណ៍និងចិត្តនោះឯង។ ប៉ុន្តែគេមិនអាចហៅថាចាជម្ងឺស្លាប់អារម្មណ៍ផ្លូវភេទបានទេប្រសិនណាបើអវៈយវៈភេទបុរសនោះរឹងអាចស៊កចូលទៅបានប៉ុន្តែបែជាមិនអាចចេញទឹកកាមទាល់តែសោះក្នុងពេលបើកប្រតិបត្តិការ។

មូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតមានអាការៈស្លាប់អារម្មណ៍ភេទនេះភាគច្រើនគឺដោយសារតែបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសាររបស់បុរសនោះស្ទើរតែទាំងអស់។ក្រៅពីនេះក៏មានបច្ច័យផ្លូវសង្គមនិងធម្មជាតិក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃផងដែរ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here