មួយភូមិរកឃើញជាង ២០០នាក់អ្នកពា​ក់ព័​​ន្ធ ក្រោយទៅបុ​ណ្យស​​​ព អ្ន​កឆ្ល​ង​កូ​​វី​​ដ​នៅខេត្តកំពង់ចាម

0
363

បន្ទាប់ពីកម្មវិធីបុ​ណ្យ​​ស​​​​ព​ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិដីក្រហម ឃុំសូភាស ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ខេត្តកំពង់ចាម រួច អាជ្ញាធរ បាន​រកឃើញក​រ​ណីវិ​ជ្ជ​មាន​​​កូ​​វីដ​-១​៩ ដោយក្រុមគ្រូពេទ្យ បាន​ស្វែងរកឃើញ​អ្នកប៉ះពា​​ល់​​ដោយផ្ទា​ល់នឹងអ្នកជំ​​ងឺកូ​វី​ដ-១​៩ ចំនួន​៥៧នាក់ ត្រូវបាន​ប​ញ្ជូ​នទៅយកសំណាក និង ដាក់ឲ្យធ្វើ​ច​ត្តា​ឡីស័ក​នៅមណ្ឌលចត្តា​ឡីស័​ករបស់រដ្ឋបាលខេត្ត នៅក្រុងកំពង់ចាម ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះ ទទួលបានលទ្ធផល​វិជ្ជមាន​កូ​វី​ដ-១៩ ចំនួន១៥នាក់។ ជាមួយគ្នានោះដែរ​ប្រជាពលរដ្ឋដែលប៉ះពាល់​ដោយ​ប្រយោលជាមួយកម្មវិធីបុណ្យ​​ស​​​ព មានចំនួន​២៥៣នាក់ ត្រូវបានដាក់​ឲ្យធ្វើចត្តាឡីស័ក​តាមផ្ទះរៀងៗខ្លួន ។ នេះបើយោង​តាមការចេញផ្សាយ​របស់រដ្ឋបាល​ខេត្តកំពង់ចាម ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយគ្នានេះ កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ លោក កៅ សុខអាន អភិបាលរង​ខេត្តកំពង់​ចាម បានដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន​អញ្ជើញ ចុះពិនិត្យការ​បិទ​ខ្ទប់តាមខ្នងផ្ទះ​ប្រជាពលរដ្ឋដែល​ពាក់​ព័​ន្ធនឹកព្រឹត្តការណ៍​សហគមន៍ ២០-កុម្ភៈ នៅភូមិដី​ក្រហម ឃុំសូភាស ស្រុកស្ទឹង​ត្រង់ ផងដែរ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លោក កៅ សុខអាន អភិបាលរង.ខេត្តកំពង់ចាមបានណែនាំដ.ល់ក្រុមការងារ.មន្ទីរសុខាភិបាល.នៃរដ្ឋបាលខេត្តសហការជាមួយរដ្ឋបាលស្រុក ដើម្បីចុះ​បា​​​ញ់​​ថ្នាំ​សំ​​​លា​ប់​​មេ​​រោ​គ​នៅតាមខ្នងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋទាំង​២៩ខ្នងផ្ទះ ដែលត្រូវបា​នរដ្ឋបាលខេត្ត សម្រេចបិទ​ខ្ទប់​បន្ទាប់ពីរកឃើញ​មានពាក់ព័ន្ធនឹង​ករណីវិជ្ជមានកូវីដ​-១៩ ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here