បានតែមួយខ្សឺតសោះអស់តំណែងរលីង

0
223

ដោយទ្រាំទ្រសម្ពាធនិងការទិតៀនទាំងក្រៅបក្សទាំងក្នុងបក្សលែងបាន លោករដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលអង់គ្លេស Matt​Hancock ដែលមានរឿងអាស្រូវឱបថើបជំនួយការស្រីដែលជាភរិយាមានកូន៣នាក់ នៅក្នុងការិយាល័យរបស់ខ្លួននោះបានដាក់ពាក្យសុំលាលែងហើយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍។
លោក​ Sajid Havid នឹងជំនួសលោក Hancock ជារដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលថ្មី។
តែ​លោក​ Hancock មានកំហុសរឿងបំពានគំលាតសុវត្ថិភាពពេលមានការបិទខ្ទប់ មិនមែនដោយសារឱបថើបប្រពន្ធគេទ្បើយ។ ម្យ៉ាងដែរច្បាប់ប្រទេសអង់គ្លេស។

ដោយទ្រាំទ្រសម្ពាធនិងការទិតៀនទាំងក្រៅបក្សទាំងក្នុងបក្សលែងបាន លោករដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលអង់គ្លេស MattHancock ដែលមានរឿងអាស្រូវឱបថើបជំនួយការស្រីដែលជាភរិយាមានកូន៣នាក់ នៅក្នុងការិយាល័យរបស់ខ្លួននោះបានដាក់ពាក្យសុំលាលែងហើយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍។
លោក Sajid Havid នឹងជំនួសលោក Hancock ជារដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលថ្មី។
តែលោក Hancock មានកំហុសរឿងបំពានគំលាតសុវត្ថិភាពពេលមានការបិទខ្ទប់ មិនមែនដោយសារឱបថើបប្រពន្ធគេទ្បើយ។ ម្យ៉ាងដែរច្បាប់ប្រទេសអង់គ្លេស៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here