រំជួលចិត្តជំនួស !!! ឈឹម អារិយ៉ា កោសក់កាន់ទុក្ខ ក្រោយស្វាមី ដែលជាមន្រ្ដីនគរបាលផ្កាយ២ បានទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺកូវីដ១៩…

0
485

តារាសម្ដែងឈឹម អារិយ៉ា និងកូនប្រុសវ័យជាង ២ឆ្នាំរបស់នាងបាន កោសក់ របស់ពួកគេនៅថ្ងៃស ព លោក រស់ ឧស្សាហ៍ ត្រូវបានរំលាយ កាលពីថ្ងៃទី២៥ខែមិថុនាឆ្នាំ២០២១ ដែលធ្វើឲ្យបេះដូងតារាកូន១រូបនេះស្ទើរតែខ្ទេចខ្ទាំអស់ទៅហើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះគឺជាវិបត្ដិផ្លូវចិត្តដ៍ធ្ង.ន់ធ្ងរបស់តារាសម្ដែងឈឹម អារិយ៉ា ព្រោះថាម.រ.ណ.ភា.ពរបស់ប្ដីនាងក្រោយ តែ៤ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ បន្ទាប់ ពីម្ដាយក្មេករបស់នាងអ្នកស្រីហេង ប៊ុនធឿន បានលាចាក លោកកាលពីថ្ងៃទី២១ខែមិថុនាឆ្នាំ២០២១ ពោលគឺទាំង ស្វាមីនិង ម្ដាយក្មេកសុទ្ធតែស្លា.ប់.ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ ដូចគ្នា។អារិយ៉ា ថ្លែងសារទាំង.ទឹក.ភ្នែក.ថា ប្ដីនាងចិត្តដា.ច់.ទៅចោល នាងនិង កូនហើយ.ទៅនៅជាមួយម៉ាក់…។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកតារារួមអាជីព.ក្រៅពីបាន.ផ្ញើរសារំលែក ទុក្ខដល់នាងជាបន្ដ.ប.ន្ទាប់នោះពួកគេ ក៍ សម្ដែង.ការព្រួ.យ.បា.រម្ភចំពោះ សុខភាព.អារិយ៉ា និងកូនប្រុស.របស់នាងផងដែរ ថាតើនឹងមានវាសនា.ល្អគេច ផុតពី.ការឆ្លង ជំងឺ ដ៍កា.ច.សា.ហា.វ.នេះបាន ដែរ ឬទេ?ការលើកឡើងបែបនេះ ដោយ សារតែអារិយ៉ា បានមើលថែរ ជំងឺប្ដីជា ប្រចាំ ហើយស្វាមីរបស់ នាងចាក.ចេញទៅចោល នាងយ៉ាង.លឿន.ស្ទើតែ.មិនគូឲ្យជឿ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តារាភាពយន្ដអ្នកនាង ឈឹម អារិយ៉ា អាយុ២៥ឆ្នាំបានរៀបការ កាលពីថ្ងៃទី៤ខែឧសភាឆ្នាំ២០១៩ ជាមួយ លោករស់ ឧស្សាហ៍ អាយុ៤១ឆ្នាំ ដែលជាពោះម៉ាយ កូន ២និងជាអតីតមន្រ្ដីពាក់ផ្កាយ២ មុខងារជាអគ្គនាយករង ប្រចាំនាយកដ្ឋានមួយ នៅក្រសួង មហាផ្ទៃ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលចំណងស្នេហ៍ជាង ២ឆ្នាំនេះពួកគេ ទទួលបានកូនប្រុសម្នាក់ អាយុជាង ២ខួប។មុនក្លាយទៅ ជាអ្នកមេម៉ាយ កូន ១នេះ អារិយ៉ា រយាលៗ ពីអាជីពសិល្បៈព្រោះនាងងាក ទៅធ្វើជំនួញ ជាមួយប្ដីដោយ រកស៊ីល ក់រថយន្ដ និងបើក ហា ងបញ្ចាំ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្ដែគូរឲ្យ សោកស្ដាយ អារិយ៉ា ដែលត្រូវបាន គេស្គាល់ តាមរយៈរឿង”កន្ទោងខៀវ”នោះក្លាយ ទៅជា ស្រីមេម៉ាយ ទាំងវ័យក្មេង ហើយពេលនេះ នាងអាលោះ អាល័យប្ដី និងម្ដាយក្មេកជា ពន់ពេក ដែលមិនដល់ ១សប្ដាហ៍ផងកូវីដ បានឆក់យក មនុស្សជា ទី ស្រលាញ់របស់នាងទៅ.បា.ត់.ដោយគ្មាន ថ្ងៃត្រឡប់ឡើយ៕ ប្រភព៖នគរធំ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here