សេចក្ដី​ជូនដំណឹង​ស្តីពី​កាលបរិច្ឆេទ​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​កូវីដ​ ចុងក្រោយ​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​

0
333

សូម​អញ្ជើញ​បងប្អូន​ដែល​មិនទាន់​បាន​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​កន្លង​ រួសរាន់​ឡើង​ ព្រោះ​​រយៈ​ពេល​មាន​កំណត់​ សូម​កុំរំលង​ឱកាស​ល្អ​អោយ​សោះ។រួមគ្នាទប់ស្កាត់ជំងឺកូវឺដ១៩។ចូលរួមទទួលវ៉ាក់សាំងកូវីដទាំងអស់គ្នា។ខាងក្រោមនេះគឺជាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here