អ្នកជំនាញអាឡឹម៉ង់ស្នើដល់ប្រជាជនអាឡឹម៉ង់វ័យចាស់ចាក់វ៉ាក់សាំងAstraZeneca

0
311

លោកវេជ្ជបណ្ឌិតCarsten Watzlប្រធាននិងជាអ្នកជំនាញខាងជំងឹនៃប្រទេសអាឡឹម៉ង់បានអំពាវនាវដល់ប្រជាជនអាឡឹម៉ង់អោយផ្លាស់ប្តូរគំនិត រួចងាកមកទទួលវ៉ាក់សាំងAstraZeneca ដែលមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ចាស់ៗអាយុចាប់ពី៦៥ឆ្នាំឡើង។
កាលពីថ្មីៗនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏បានផ្តល់អនុសសាសន៍ ថាវ៉ាក់សាំងAstraZenecaពីតជាល្អសម្រាប់ចាស់ៗអាយុចាប់ពី៦៥ឆ្នាំឡើង(
WHO panel recommends AstraZeneca vaccine for adults 65 and older-abc News)
គួរបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលជំនួយវ៉ាក់សាំងAstraZenecaក្រោមកម្មវិធីCovaxរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលនឹងមកដល់ឆាប់ៗនេះជាបន្តបន្ទាប់៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here