សាំងហ្គាពួរបើកកន្លែងឯកជន ចាក់វ៉ាក់សាំង មនុស្សទៅព្រោងព្រាតរកSinovac

0
244

មន្ទីរពេទ្យនិងគ្លីនិចឯកជនចំនួន24កន្លែង ដែលទទួលបានការជ្រើសរើសពីក្រសួងសុខាភិបាលសាំងហ្គាពួរ បានចាប់ផ្តើមបើកចាក់វ៉ាក់សាំង លក្ខណៈឯកជនកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះ ដោយរដ្ឋាភិបាលសម្រេចអោយជ្រើសយកវ៉ាក់សាំង Sinovac Pfizerនិង Moderna ក្នុងតម្លៃកំណត់ពី10-20ដុល្លារសាំងហ្គាពួរ ក្នុងមួយដូស។ នៅថ្ងៃបើកអោយចាក់ដំបូងនេះ ប្រជាជនសាំងហ្គាពួរបានសម្រេចចាក់វ៉ាក់សាំងSinovac យ៉ាងកុះករ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here