រឿងចៃដន្យ !

0
299

ទំនប់ Hoover នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ជាសំណង់ទប់ទឹកដ៏ធំមួយដែលវិវត្តជាច្រើនដំណាក់កាល ហើយមានមនុស្ស ១១២ នាក់បានស្លាប់នៅលើការដ្ឋាននេះ ។ អ្នកស្លាប់ដំបូងគេនៅទីនេះ ឈ្មោះ George Tierney ( ១៩២២ ) ហើយអ្នកស្លាប់ក្រោយគេបំផុត ឈ្មោះ Patrick Tiernay ( ១៩៣៥ ) ជាកូនរបស់លោក George Tiernay៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here