ថាមែនៗ ក្រោយបែកធ្លាយ រ៉ូស ស៊ី​​ចុ​ក​​ អេដវីន ១ថ្ងៃ​ ៣ដង ស្រាប់តែពេលនេះ រ៉ូស ថា មានគេបង្កើតអាខោនក្លែងក្លាយ ដើម្បីតែ…

0
656

ប្រិយមិត្តប្រាកដជាជ្រាបមកហើយ ចំពោះព័ត៌មានថា រ៉ូស លួចមានទំនាក់ទំនងជាមួយលោក អេដវីន ផ្ញើរអួតមិត្ត ភក្ដិរបស់ គេរ ទៀតផង ដោយសារនោះ បាន បង្ហាញពីសំណេរ របស់ Anna Rose និយាយ.យ៉ាង ដូច្នេះថា “បានស៊ី.ចុ.ក.តារា ស ម្ដែង អេដវីន ច្រើន ថ្ងៃហើយ…មួយថ្ងៃ ៣ដង”​ មើល ក្នុង សារ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមការលើកឡើង របស់អ្នកនាង សុទ្ធ បញ្ចកា ដែលគេដឹងថាជាស្នហេ៍ បានរស់នៅជាមួយគ្នាដូចប្ដីប្រពន្ធទូទៅទៅហើយ ក៏ប៉ុន្តែថ្មីៗនេះអ្នកមេម៉ាយកូនពីរនេះបានបង្ហោះរូបភាពមួយដែលរាងកាយរបស់នាងមានសភាពជាំ ឈា.ម ដុំៗ ហើយនាងបានបញ្ជាក់ថានេះគឺនាងត្រូវលោក អេដវីន វា.យ ដំ មកលើខ្លួន រហូមានរឿងរ៉ាវឈានដល់បែកធ្លាយទំនាក់ទំនងរបស់លោក អេដវីន ជាមួយនឹង រ៉ូស តែម្ដង។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណែក កញ្ញា រ៉ូស វិញ នាងបានបញ្ជាក់ថានាងយហាក់មិនបានដឹងរឿងអ្វីនោះឡើយ ខណៈនាងថាគណនីហ្វេសប៊ុកនោះគឺជាគណនីហ្វេសប៊ុកក្លែងក្លាយទៅវិញ។ រ៉ូស បានលើកឡើងថា «អ្នកដែលបង្កើតaccount face book ក្លែងក្លាយធ្វើបា.ប ខ្ញុំសូមចាំទទួលយក ក.ម្ម.ពារ ទៅ
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិចសប្បាយចិត្តម៉ែនដែលបានធ្វើបាបខ្ញុំ ប.ង្ខូច កិត្តិយសខ្ញុំ ហេតុអ្វីមនុស្សយើងកើតមក ឈ្នា.នី.ស គ្នាធ្វើអុី? ហេតុអ្វីមិនខ្លា.ច បុណ្យបា.បសោះ?ខ្ញុំនៅតែខ្ញុំសោះហើយខ្ញុំក៍មិនដែលប៉ះពាល់រឺ បង្ខូ.ចកិត្តិយសអ្នកណាម្នាក់ឡើយហេតុអ្វីក៍មានតែមនុស្សចាំធ្វើបាបខ្ញុំ?»៕
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here