រកឃើញវត្តមានឆ្កែចចកនៅក្នុងព្រៃវិញហើយ

0
581

នេះជារូបឆ្កែចចកនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃកម្ពុជា។ នៅតាមដែនជម្រកសត្វព្រៃ វត្តមានសត្វឆ្កែចចកចាប់ផ្តើមមានឃើញ មកវិញ បន្ទាប់ពីបានរឹតបន្តឹងការនាំសត្វឆ្កែស្រុកចូលក្នុងព្រៃ។ ទឹកមាត់របស់សត្វឆ្កែស្រុកមានមេរោគច្រើនដែលធ្វើឱ្យឆ្លងជំងឺដល់សត្វឆ្កែចចក និងសត្វព្រៃផ្សេងទៀត ធ្វើឱ្យសត្វព្រៃស្លាប់ បន្ថែមពីលើការលួចប្រមាញ់សត្វដោយខុសច្បាប់៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here