និយមន័យនៃពាក្យ ” អែបអប “..

0
751

១-វចនានុក្រមបុរាណ (អភិរក្សនិយម) ៖
-អែបអប គឺជាកិរិយានៃការប្រណិបត្តិ –
ការគោរព ការបម្រើអ្នកផ្តល់ប្រយោជន៍
២-វចនានុក្រមវិជ្ជមាន (សម័យទំនើប) ៖
-អែបអប ជាវិជ្ជាចរិយាសាស្ត្រ សម្គាល់
លើសិល្ប:នៃការទំនាក់ទំនងល្អ
៣-វចនានុក្រមអវិជ្ជមានជឿនលឿន ៖
-អែបអប ជាកិរិយានៃពួកលុតក្រាប
លើកជើង ហៃអើ យកចិត្តយកថ្លើម
អ្នកជាធំ អ្នកជាចៅហ្វាយដើម្បី
ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន។
( សូមជូនលោកអ្នកអាន ទទួលសម្គាល់យកដោយសោមនស្សចេតនារៀងៗខ្លួន )

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here