មហាយក្សចិន ប្តេជ្ញាបង្កើនការគាំទ្រជួយរអាស៊ានប្រយុទ្ធនឹងជំងឹកូវីដ

0
315

កាលពីថ្ងៃចន្ទ លោក វ៉ាង យីរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសចិន បានប្តេជ្ញានៅចំពោះមុខ មិត្តនៃប្រទេសសមាជិកអាស៊ានថា«ប្រទេសចិនប្តេជ្ញាបង្កើនជំនួយគាំទ្រដល់អាស៊ាន ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវិបត្តិនៃជំងឹកូវីដ តាយរយះការផ្តល់ជំនួយវ៉ាក់សាំង​ទាំងរូបភាពជាជំនួយនិងការលក់ដូរក្នុងតម្លៃពិសេស បានជាង១០០លានដូសហើយ។
ចិនបានចាត់ទុកវិបត្តិកូវីដ ខណៈនេះដូចគ្នានឹងវិបត្តជំងឹសា កាលពីឆ្នាំ២០០៣ និងព្យុះស៊ូណាមិឆ្នាំ2004ដែលគ្រប់ភាគីសុទ្ថទេបានឆ្លងរួចមកហើយ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here