អាមេរិចត្រៀមផ្តល់ជំនួយវ៉ាក់សាំង80លានដូស ដល់ពិភពលោកតាមរយះកម្មវិធីCOVAX

0
253

រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាមេរិចបានប្រកាសអោយដឹងកាលពីម្សឹលមិញថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិចនឹងផ្តល់ជំនួយវ៉ាក់សាំងអាមេរិចចំនួន80លានដូស ទៅដល់បណ្តាប្រទេសដែលកំពុងត្រូវការចាំបាច់ ក្នុងនោះវ៉ាក់សាំងចំនួន៧៥ភាគរយនឹងផ្តល់តាមរយះកម្មវិធីCOVAXរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក។
វ៉ាក់សាំងជំនួយរបស់អាមេរិចនេះរួមមានវ៉ាក់សាំងJohnson and Johnson,​ Moderna​និង Pfizer។ ប្រទេសនៅអាសុីដែលគេរំពឹងថានឹងទទួលជំនួយនេះរួមមាន៖India, Nepal, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Afghanistan, Vietnam, Papua New Guinea and Taiwan៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here