ផ្អើលពេញផ្សារ! នេះជាទង្វើគ្មានទំនួលខុសត្រូវ និងរកស៊ីលក់ផ្លូវហើយ បើដូចជាវីដេអូ ដែលនារីម្នាក់បានបង្ហោះ…(មានវីដេអូ)

0
618

កាលពីពេលថ្មីកន្លងមកនេះមានហេតុការណ៍គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើង ដោយគណនីហ្វេសបុកមួយឈ្មោះ Mak Bora បានបង្ហោះសារជារូបភាពភ្ជាប់ជាមួយ និងវីដេអូដែលបង្ហាញពីអ្នកលក់សាច់ជ្រូកគ្មានទំនួលខុសត្រូវ ហើយឈើ្លយដាក់ជាភ្ងៀវ។ គណនីហ្វេសបុកខាងលើដដែលបានរៀបរាប់ថា៖


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​« មុនទិញត្រូវប្រយត័ផងបងៗ អ្នកចង់កម្ម៉ង់ជ្រូក កុំទៅកម្ម៉ង់កនែ្លងនេះអោយ! ខ្ញុំកម្ម៉ងជ្រូកមកធ្វើកម្មវិធីសែនព្រឹកមិញចំនួន8គីឡូណាត់ម៉ោង6ព្រឹក! តែរហូតមកដល់ម៉ោង8ព្រឹក ហើយអត់យកជ្រូកមកអោយខ្ញុំសែន ខ្ញុំខលទៅសួរថាភេ្លច!

តែពេលដែលជ្រូកយកមកគឺបានតែប្រហែល5ទៅ6គីឡូទេ ហើយជ្រូកធុំក្លិនេឆ្អះ! ខលមកសួរគ្មានទំនួលខុសត្រូវ ឈើ្លយដាក់យើងជាភ្ងៀវមិនសុំទោសមួយម៉ាត់! ជួយ Share អោយគាត់បាននឹងឃើញផង! ថាគាត់មកបំផ្លាញមុខមាត់ម្ចាស់កម្មវិធីគេមិច ដែលយកជ្រូកមកយឺតម៉ោងសែន ហើយយកជ្រូកឆ្អេះទទួលភ្ងៀវ »៕


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here