វ៉ាក់សាំងPfizerសម្រាប់យុវជន12-15ឆ្នាំ បង្ការជំងឹកូវីដ

0
418

វេបសាយបរទេសបាននាំគ្នាផ្សាយព្រាតនៅព្រឹកនេះថា«រដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឧសថរបស់អាមេរិចទើបបានសម្រេចទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនូវវ៉ាក់សាំង Pfizer ផលិតឡើងសម្រាប់ចាក់ជូនយុវជនអាយុ12-15ឆ្នាំ។
វ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានគេធ្វើតេស្តលើមនុស្សចាប់តាំងពីខែធ្នុឆ្នាំទៅដល់ខែមីនាឆ្នាំ២០២១ ប្រកបដោយជោគជ័យ១០០ភាគរយ»៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here