ហុងកុង ប្រុងគ្រវាត់ចោលវ៉ាក់សាំងPfizer រាប់លានដូសព្រោះជិតផុតដេឡេ

0
316

រដ្ឋបាលហុងកុងបានព្រមានថាខ្លួនអាចនឹងបោះចោលនូវវ៉ាក់សាំងPfizer​រាប់លានដូស ព្រោះវាជិតអស់សុពលភាពថ្នាំ ក្នុងរយះពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះ នោះដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋមិនបានមកចុះឈ្មោះចាក់វ៉ាក់សាំងតាមផែនការ។
ក្រុមការងារចំពោះកិច្ចហុងកុងខាងចាក់វ៉ាក់សាំងនិយាយថាវវ៉ាក់សាំង Pfizerដែលបានមកដល់ហុងកុងជើងទីមួយ នៅមានអាយុប្រើប្រាស់តែក្នុងរយះពេល៣ខែទៀតទេ(សុពលភាព៦ខែ) តែពេលនេះពលរដ្ឋមិនបានមកចុះឈ្មោះចាក់តាមកាលកំណត់។
បច្ចុប្បន្នហុងកុងនាំចូលវ៉ាក់សាំងPfizerនិងវ៉ាក់សាំងSinovac មួយមុខ7.5លានដូស សម្រាប់ពលរដ្ឋ7.5លាននាក់៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here