ខ្លោចផ្សារណាស់! ​ប្ដី​ប្រពន្ធ ឆ្លងកូវីដ១៩​​ តំណាក់​កាល​ធ្ងន់​ធ្ងរ​ ស្របពេល​ប្រពន្ធ​​សសៃ​ខ្ចីសម្រាល​កូន​ទាំង​មាន​ជំងឺ​ ជាអកុសលឥលូវ​ប្រពន្ធ​ ​បាន​ស្លា ប់​ហើយ…

0
640

តាមរយៈគណនេយ្យហ្វេសបុកមួយឈ្មោះថា Min Chhayong បានបង្ហោះករណី ប្តីប្រពន្ធ ឆ្លងកូវីដ១៩ ស្របពេលប្រពន្ធកំពុងមានផ្ទះពោះ ឥលូវសំរាលកូន តែអកុសម្តាយបានទទួលមរណៈហើយដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ បន្សល់ទុក្ខប្តី និងកូនតូច ។

ម្ចាស់គណនេយ្យខាងលើ បានឲ្យដឹងបែបនេះថា៖ «កំម្សត់​ពេក​ហេីយ​ គ្មាន​អី​ក្រៅពី​ផុស​សុំ​អោយ​ប្អូន​ជួយ​គាត់​ ម្នាក់​បន្តិច​ទេនឹង​ចែក​រំលែក​តរតៗគ្នាផង ឆ្លង​កូវីត​ទាំង​ប្ដី​ប្រពន្ធ​​ តំណាក់​កាល​ធ្ងន់​ធ្ងរ​ ទាំង​ប្រពន្ធ​​សសៃ​ខ្ចីសំម្រាល់​កូន​ទាំង​មាន​ជំងឺ​ អីឡូវ​ប្រពន្ធ​គាត់​បាន​ ស្លា ប់​ ហើយ​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយ​សា​ជំងឺ​កូវីត​ហេតុ​អី​ជីវិត​បង​ជួប​រឿង​បែប​នេះ​Hm Seha 001637376 ឈ្មោះ​norm seyha ABA​ 085668390 > 069206716 លេខ​ទូរសព្ទ​គាត់​ផ្ទាល់​»។

ក្នុងនោះបើតាមការបន្ថែមពីក្មួយរបស់ជនរងគ្រោះខាងលើ បានឲ្យដឹងបន្ថែមថា៖ ហេតុអីអុីដាច់ចិត្តម្ល៉េះ😭😭😭ព្រោះតែអាជំងឺចង្រៃនិងហើយ
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលឆក់យកជីវិតអុីញ៉ុមទៅ😭😭ហេតុអីរឿងនិងកើតឡើងចំពោះអុីញ៉ុមចឹងគាត់មិនដែលធ្វើអាក្រក់ដាក់អ្នកណាទេ😢😢😢😢សូមអោយអុីទៅអោយបានសុខណាអុី🙏🙏សូមអោយជាតិក្រោយកុំអោយអុីជួបរឿងអាក្រក់ចឹងទៀតអី


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here