បង្ហាត់ឆ្កែអោយហិតក្លឹនមនុស្សរកជំងឺកូវីដ-19

0
664

សាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡុងកន ទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ ថ្ងៃទី ២១ ឧសភា ២០២១ : ឆ្កែពូជ Labrador នេះ ហិតបំពង់កែវដែលមានញើសមនុស្សដើម្បីរៀនសម្គាល់កូវីដ១៩ ។ នៅពេលដែលវាហិតធុំក្លិនញើសអ្នកដែលមានកូវីដ១៩ វាដាក់គូទអង្គុយភ្លាម ។ ប្រសិទ្ធភាពនៃបម្រើបម្រាស់ឆ្កែរកកូវីដ១៩ គឺមានដល់ទៅ ៩៥% ទាំងអ្នកជម្ងឺដែលមានរោគសញ្ញា (symptomatic) ទាំងអ្នកដែលមិនមានរោគសញ្ញា (asymptomatic)៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here