ចិនធ្វើអំណោយវ៉ាក់សាំងដល់៤០ប្រទេសនៅអាហ្វ្រិច

0
369

លោកWu Pengមន្រ្តីការបរទេសចិនបានប្រកាសអោយដឹងនៅថ្ងៃទី ២០ឧសភានេះថារដ្ឋាភិបាលចិនបានធ្វើអំណោយវ៉ាក់សាំងការពារ ជំងឹ កូវីដ ឬលក់ក្នុងតម្លៃមិត្តភាព ដល់បណ្តាប្រទេសក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិចចំនួន ៤០ប្រទេសហើយ ដើម្បីបង្ហាញពីសមានចិត្តរបស់ចិនមានចំពោះប្រទេសផ្សេងៗនៅអាហ្រ្វិច។ ទោះជានរណាថាជា«វ៉ាក់សាំងការទូត»ក៏ថាទៅ សំខាន់អោយតែប្រជាជនអាហ្វ្រិចបានវ៉ាក់សាំងចាក់ដូចប្រជាជនចិនដែរ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here