កម្សត់ណាស់! តារាកំប្លែង នាយ ក្រិន ឈប់រស់នៅភ្នំពេញ ហើយក៏ប្រហែលលែងបានសម្តែងកំប្លែង ដោយសារត្រូវផ្លាស់ទៅនៅ ….

0
515

ភ្នំពេញ ៖ តារាកំប្លែងដែលមានរាងតូច ស្រ ឡះ និងមានមា ឌល្អិត នាយ ក្រិន តែងតែធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើន មានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំង ដោយសារតែកាយសម្បទាទាបល្អិតរបស់លោកបែបនេះ មួយរយៈចុងក្រោយនេះ ហាក់បីដូចជាមិនសមប្រកដសោះ បន្ទាប់ពីប្រពន្ធបានចុះចោលខ្លួន និងកូនៗ៣នាក់រួចមក នាយក្រិន តែងតែឈឺជាញឹ ក ញា ប់ រហូតដល់សង្គ្រោះបន្ទាន់ក៏មាន។

បើយោងតាមការបង្ហោះរបស់លោក អ៊ឹម ជីវ៉ា បានលើកឡើងថា «តារាកំប្លែង នាយ ក្រិន ឈប់រស់នៅភ្នំពេញទៀតហើយ គាត់ទៅរស់នៅខេត្តបាត់ដំបងរហូត ទើបម្សិលមុិញខ្ញុំបាទ បានផ្ញើថវិការជូន តារាកំប្លែង នាយ ក្រិន ដែលមានជំងឺនៅខេត្តបាត់ដំបងដែលជាការឧបត្ថម្ភ របស់លោកឧកញ៉ាប៉ា អ៊ូ ឆាយ និងលោកជំទាវម៉ាក់ សុខ វាសនា ឧបត្ថម្ភ ថវិការចំនួន 300$ តាមរយៈខ្ញុំបាទ អុឹម ជីវ៉ា ដើម្បីយកជូននាយក្រិនដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅខេត្ត បាត់ដំបង ដោយផ្ញើថវិការតាមប្រព៍ន្ធវីញ ។

ជានិច្ចជាកាល លោកឧកញ៉ា អ៊ូ ឆាយ និងលោកជំទាវ តែងតែអាណិតអាសូឧបត្ថម្ភ ដល់សិល្បករក្រីក្រខ្វះខាតមានជំងឺ និងសិល្បករ ចាស់ជរា មិនដែលខានឡើយ ទឹកចិត្តមនុស្សធម៌របស់លោកឧកញ៉ា គឺជាការយកចិត្តទុកដាក់ជួយនិងលើកស្ទួយដល់សិល្បៈជាពិសេសភាបខ្វះខាតរបស់សិល្បៈ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា ស្ថានភាពជំងឺ របស់(នាយក្រិន)ឥឡូវនេះជំងឺគាត់បានធូរស្រាលបន្តិចហើយ. ឥឡូវនេះកំពុងព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យធំនៅខេត្តបាត់ដំបង»៕


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here